Cross-overs

Ook nieuwsgierig naar de invloed van andere domeinen op de kwaliteit van leefomgevingen? In verschillende cross-over initiatieven werkt UPlab samen met specialisten op het gebied van informatietechnologie, branding, archeologie, retail en zorg.

Toekomst met erfgoed

Samen met erfgoedadviesbureau The Missing Link en communicatie- en brandingbureau Tribes@Work heeft Uplab een stappenplan ontwikkelt voor het realiseren van authentieke gebiedsidentiteit gebaseerd op echte geschiedenis. De methode draait om het maken van verhaallijnen: Thema’s die als een rode draad door het verleden lopen en richtinggevend zijn voor de toekomst. De verhalen van de plek worden verbonden met de agenda van de plek. Deze verhaallijnen werken als kompas voor de ontwikkeling van een gebied en bieden inspiratie en verbondenheid voor alle betrokkenen.

Erfgoed hoeft geen kostenpost te zijn maar kan juist waarde creëren. Lees meer in ons Cobouw-artikel.In opdracht van het recreatieschap Rottemeren wordt het project Verhaallijnen Plezierrivier De Rotte gerealiseerd. De provincie Vlaanderen is opdrachtgever voor een ontwikkelingsvisie met erfgoed voor het landschapspark Bulskampsveld. Beiden zijn  zomer 2015 opgeleverd.

Civic city

Met de alsmaar groeiende stromen aan data, sociale interactie en informatie binnen steden is er een extra laag aan het fysieke stad toegevoegd. Een laag die bepalend kan worden voor de inrichting. Maar deze Smart city lijkt vooralsnog top down uitgerold te worden. Hoe zit het met de invloed van de burgers? Hoe wordt de Smart city ook een Civic city?

Volg de ontwikkelingen op de Civic City website.Met digital strateeg info.nl en interaction designers Lustlab en NPK design onderzoekt Uplab hoe met slimme technologie het initiatief en het ontwerpen van de leefomgeving bij de burger kan worden gelegd. Woningbouwvereniging Trudo is levert als het testgebied Woensel-West waar de komende maande met bewoners gewerkt wordt aan het project. Resultaten zijn gepresenteerd op de Dutch Design Week.

Buurtbase

Samen met FrancIM vormt UPlab BuurtBase. Buurtbase combineert ruimtelijke creativiteit en sociaal-maatschappelijke kennis in een aanpak voor buurten. Vraagstukken zijn vaak deels ruimtelijk, deels sociaal- maatschappelijk of liggen op het terrein van de zorg. Als team helpen wij wijken en buurten in dialoog de toekomst van de eigen wijk vorm te geven.

Sociaal-maatschappelijke en ruimtelijke aanpak in één. Lees meer over de wijkvisie van de Zeeheldenbuurt in de buurtkrant.Steeds vaker nemen burgers zelf het initiatief om hun leefomgeving vorm te geven. Of willen gemeente en corporatie graag dat bewoners een actieve rol vervullen bij de ontwikkeling en het beheer, het behoud van voorzieningen en de zorg voor en in de wijk. Buurtbase maakt samen met bewoners een visie voor en door de buurt. Een visie die een verbindend kader is voor plannen en bewoners en organisaties inspireert om zélf toekomstkansen op te pakken en waar te maken.

Shopping 2020

In 2020 is total retail een feit. De on- en offline winkelwerelden zijn volledig geïntegreerd.
Deze omwenteling in het winkellandschap heeft grote gevolgen voor de fysieke winkelgebieden. Waar, wanneer en hoe wordt in de toekomst gewinkeld? En waar moeten die winkelgebieden aan voldoen om succesvol te zijn?

Download het Shopping 2020 eindrapport (2014).In het onderzoeksprogramma Shopping 2020 van de winkelbrancheorganisatie INretail geeft de expertgroep De Nieuwe Winkelstraat antwoord op deze vragen. Esther Vlaswinkel nam als stedenbouwkundige deel aan deze groep en schreef samen met retailexperts Jos Swenneker, Jan Willem Janssen en Jeroen van Rossum de conclusies en aanbevelingen.