Specialisaties

Gebiedsontwikkeling en stedenbouw is mijn werkterrein. Ik heb ruime ervaring met alle planfases tussen visievorming en realisatie. Ik ben sterk in het maken van concepten en in het ontwerp van woonomgevingen. herstructurering van gebieden in dialoog met bewoners en gebruikers is mijn derde specialiteit.

 
Visies en concepten

Snelle schetsmatige studies werken verfrissend en helpen het gesprek over ambities op gang.Stedenbouw gaat over koers uitzetten. UPlab maakt begrijpelijke toekomstvisies. Een heldere richting zet betrokkenen in beweging en schept perspectief voor gebieden. Er zijn altijd vele wegen naar Rome. UPlab herkent de kansen, schetst de mogelijkheden, verbeeldt, verleidt en enthousiasmeert.

UPlab maakt uitgebreide visies maar ook snelle schetsmatige studies. Het schetsen van verschillende, soms zelfs extreme concepten werkt verfrissend en helpt het gesprek over ambities op gang.

Ontwerp van de leefomgeving

Kennis van techniek en haalbaarheid. Oog voor de plek en interesse in mensen. Zo ontstaan geliefde woonomgevingen.Stedenbouwkundig ontwerp is een ambacht. UPlab heeft veel ervaring met het maken van woonomgevingen. Wat maakt een woonomgeving geliefd? Een vanzelfsprekend en duurzaam ruimtelijk ontwerp, dat aansluit op de leefstijl van de bewoners en is gebaseerd op de authentieke gebiedsidentiteit.

Voor het ontwerp is een integrale blik nodig zodat stedenbouwkundige structuur, openbare ruimte en architectuur elkaar kunnen versterken. Aandacht voor haalbaarheid is een vereiste. Uplab optimaliseert plannen in een proces van gelijktijdig rekenen en tekenen.

Gebiedsontwikkeling met bewoners

Soms werkt een onorthodoxe aanpak het beste. In de Struikbuurt in Amsterdam met een tentje de buurt in; voeten in de klei.Betrokkenheid van bewoners maakt plannen sterker. Betrokken bewoners zijn het cement in een buurt. UPlab richt zich daarom op integrale gebiedsontwikkeling en herstructurering vanuit sterke betrokkenheid van de bewoners, gebruikers, ondernemers van buurt, wijk of gebied.

UPlab zorgt voor laagdrempelige en behapbare processen. Energie wordt gebundeld in compacte workshops. Intensief en met concreet resultaat. Quick-wins kunnen net zo belangrijk zijn als de lange termijn. UPlab heeft veel ervaring met diverse werkvormen voor ideevorming, afwegingen maken en draagvlakverbreding.